Timeline ng pagdating ng mga islam

29-Nov-2016 18:02 by 5 Comments

Timeline ng pagdating ng mga islam - dating and relationship plan

Ngunit po ng dumating ang aral ng ISLAM ang Relihiyong galing mismo sa ALLAH nag pangalan ng Pilipinas nuon ay BANGSANG MORO iyan po ang tunay na pangalan ng PILIPINAS nuon ang tunay na ugat ng lahing pilipino ay hindi PILIPINO kundi isang MORO ang ating mga NINUNO at ng sakupin tayo ng mga KASTILA pinalitan nila ito at ginawang PILIPINAS na hango naman sa kanilang hari ng ESPANYA na si PHILLIPPE.

Si ABU BAKR po ang nagsimula ng SULTANATE sa SULU at sya po ang kanyang asawa ang syang kauna-unahang pong SULTAN at SULTANA.Ang mga Muslim na hindi namatay sa digmaan ay napilitang talikuran ang kanyang pananampalataya at tanggapin ang Kristiyanismo.Datapuwa’t ang mga magigiting na Muslim ay nagnais na piliin ang libingan kaysa ang lumapastangan ng laban kay Allah.Ang mga makasaysayang LUGAR at mga PANGALAN ay hindi po binago mula nuon hangang ngayon.At sa totoo lang po ay itinuturo ito sa eskwela, akin pong naalala sa history subject ko nuon sa kadahilanang hindi pa ko ganap na MUSLIM nuon kaya hindi ko po sya naintindihan ngayon ko na lang naunawaan..Ito’y isang katotohanan sa kasaysayan nang si Legaspi (ang humalili kay Magallanes) ay dumating sa Pilipinas, ang mga kahariang Muslim ay matatag nang nakatindig sa Batangas, Pampanga, .

Si Rajah Solaiman ay buong katapangan na nagtanggol sa kanyang kaharian hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sa Bangkusay (baybay dagat ng Tondo).

Si Abu Bakr ang nagtatag ng Sultanata ng Sulu kaya’t siya at ang kanyang asawa ang naging mga unang Sultan at Sultana ng kalupaan.

at si Sharif Kabungsuan ang siyang namuno ng delegasyon.

Ang Islam ay ipinakilala sa Pilipinas noong taong 1380 CE ng isang Arabong misyonero na nagngangalang Sharif Makhdum na dumaong sa Sulu.

Itinayo niya ang unang Masjid (mosque) sa Pilipinas sa lugar ng Tubig-Indangan sa pulo ng Simunol.

Nang ang mga lupaing nasasakupan (mga kolonya) ng Borneo ay matatag nang nakatindig sa Panay, sina Datu Puti, Datu Balensula at Datu Dumangsil ay naglakbay papunta sa hilaga at sila ay lumunsad sa Batangas sa Luzon.

  1. drew lachey dating cheryl burke 24-Apr-2015 19:12

    And then there's her highly-publicized relationship with Maroon 5 frontman Adam Levine, 34, from 2010 to 2012.

  2. No email sex hook up adelaide 23-May-2015 20:12

    If you're looking for different Thailand located somewhere else in the world, please visit our full list of all teen chat rooms.

  3. dating site aids hiv 13-Oct-2016 19:49

    You not only need to guard yourself from automated attacks by spyware and viruses when surfing various sites, but need to be cautious with people who may try to exploit you in other ways.